Videregående skole

  • Korona-virus Rud vgs. på rødt nivå 
    Skolen har mottatt melding fra Bærum kommune: Vi har kun sett sporadisk smitte på de videregående skoler i Bærum og så langt ikke vært vitne til større utbrudd. Samtidig ligger vi tett på Oslo kommune som har mye smitte, og kommunene tett på Oslo med høyt smittenivå er oppfordret til å heve tiltaksnivået til rødt nivå slik det er beskrevet i veileder fra Utlendingsdirektoratet. Vi har i Bærum kommune siste uker sett økende smitte blant barn og unge og i samråd med Asker kommune anbefaler vi at de videregående skoler hever tiltaksnivået til rødt nivå.

Aktuelt

Kalender

Til toppen