Aktuelt

Slik blir nye Rud

Arkitektkonkurransen er avsluttet og Jostein Rønsen Arkitekter AS, med sitt prosjekt Brobygging, stakk av med seieren. Nye Rud skal bestå av syv bygg knyttet sammen av syv broer, noen over flere plan.

Hedda, tidligere Rudelev, satser som seilmakerlærling

På Rud videregående valgte Hedda design og håndverk. Men egentlig hadde hun ikke peiling på hva hun ville. "Jeg husker at jeg var med på en fagdag som dreide seg om tekstiler, og at læreren min sa at jeg burde få praksisplass hos en seilmaker. Så fikk jeg praksis hos With Marine her i Asker og likte meg så godt at jeg søkte om å få lærlingplass", forteller Hedda.

Skoleskyss og overfylte busser

Ruter har gjennom pandemien vært opptatt av at gjennomføre så mye skoleskyss som mulig, samtidig som tilbudet skal være forsvarlig og i samsvar med gjeldende smittevernveiledere. Ruter dimensjonerer antall busser på linjer til og fra skolene i henhold til antall reisende og elevantall. Med konsentrert skolestarttidspunkt ser vi at det på mange busslinjer likevel blir for mange passasjerer, med de problemer dette fører til både med hensyn til frakjøring og smittevern.

I februar feirer vi over 25 år med danselinje i gamle Akershus fylkeskommune!

Danselinjene ved Jessheim vgs, Lillestrøm vgs, Rud vgs og Ski vgs viser, i samarbeid med På tå hev og DNO&B, en helaftens jubileumsforestilling på Scene 2 i Den Norske Opera & Ballett. Alle våre 3.klassinger står på scenen i koreografier utviklet av dansekunstnere som tidligere har vært elever ved våre danselinjer, og som også har vært deltakere i På tå hev: Sebastian Biong (Rud vgs. 2015), Josephine Gracia Slaaen (Lillestrøm vgs. 2013) og Mali Langvatn Sæther (Ski vgs. 2012) Følg med for videre oppdateringer! Takk til @DNO&B og @SparebankstiftelsenDNB for samarbeid og støtte!

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Lærlinger på besøk

Lærlingene er de beste ambassadørene for rekruttering til sine yrker. Vg1HDA og Vg2DTEA hadde fredag i forrige uke besøk fra tidligere Rud-elever som nå er ute i lære.

Årets elevundersøkelse starter snart!

Årets elevundersøkelse skal gjennomføres på Rud i uke 46-47 for alle ordinære elever. Dette er en årlig undersøkelse som gir elevene mulighet til å si deres mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er anonym og er tilgjengelig på følgende språk: Norsk (bokmål og nynorsk), nordsamisk, engelsk, arabisk, tigrinja og dari.

Trafikkfarlige situasjoner

Vi minner om viktigheten av at passasjerer ikke slippes av utenfor skolens hovedinngang. For å unngå kaos og trafikkfarlige situasjoner, ber vi alle i stedet benytte rundkjøringen ved idrettshallen.

Ansatte på brannvernkurs

Det ble spennende og lærerike timer for ansatte på Rud da de deltok på brannvernkurs denne høsten. I løpet av noen uker skal alle ansatte få brannvernopplæring, både teoretisk og praktisk. Takk til instruktør Rolf Norberg for inspirerende og engasjerende kurs. 

Til toppen