Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/rud-vgs

Drømmen om vårt nye Sandvika. Samarbeid mellom Rud vgs. og Sjøholmen kunst og kulturhus ble sparket i gang denne uken.

Kristin Lie Fjørstad, daglig leder Sjøholmen kunst og kulturhus og Eirik Jarl Trondsen, igangsetter visuelt kreativt visjonsarbeid, og informerte om prosjektet til lærere på avd. HDP – FBIE denne uken.

Sjøholmen kunst og kulturhus ønsker å involvere ungdom fra Rud vgs i Sandvikas utvikling som by og tettsted - et tema som i høyest grad berører dem.

Kunst og kunstneriske uttrykk kan være et viktig virkemiddel for å få frem ideer, drømmer og muligheter. Kommunale planprosesser når ofte ikke frem til de under 18 år, og Sjøholmen er nysgjerrige på hvordan de unge ønsker at vårt nye Sandvika skal være.

Bærum kommune lager planer for en omfattende byutviklingsprosess i Sandvika og en økning i antall innbyggere fra 6700 til over 20000 frem mot 2040. Utvikling av gater og byrom skal bygge opp under ambisjoner om byvekst. Nærområdene til prosjektpartnere er en del av planene.

Et spennende samarbeid for elever og lærere på Rud vgs. som er i tråd med nye læreplaner (fagfornyelsen).

Nærmere info. om Sandvika og byutviklingen:

Sandvikaby.no - Opplev Sandvika by, byen i hjertet av Bærum

Stedsutvikling Sandvika

Klikk for stort bilde Sandvika byutvikling  

Til toppen