Endringer i koronasituasjonen, slik blir undervisningen

Undervisningen organiseres på rødt nivå etter oppsatt plan. Ytterligere tiltak blir satt i verk. 

 • Det er ikke tillatt for elever og ansatte å oppholde seg i fellesarealer, disse skal kun brukes til forflytning ved behov.
 • Kantinen skal kun benyttes av elever som ikke kan være i verksteder/øvingsrom alene. Øvrige elever skal være i klasserom eller ute.
 • Alle ansatte og elever må gå korteste vei inn og ut av skolen.
 • Utgangen i C-fløyen blir steng for gjennom gang for alle.
Elevers reiser skal vurderes på linje med ansattes reiser – de er nødvendige, og elevene skal følge skolens organisering av opplæringen.
 

For nærmere informasjon om koronatiltak i skolen vises det til Utdanningsdirektoratet

 

Viktig informasjon til elever som skal ha undervisning på skolen:

 • Ikke møt opp på skolen hvis du er syk. 
  Blir du syk i løpet av skoledagen, informerer du lærer. Du skal da hjem. Eksempler på sykdomstegn er feber, muskelsmerter og hodepine, i tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. 
 • Har du fått beskjed om å møte til  skoleundervisning er denne obligatorisk. 
  Ved sykdom og fravær må du melde fra til din kontaktlærer1. Send mail til kontaktlærer og 2. legg inn fraværsmelding i VIS.  Er du under 18 år må en av dine foresatt dokumentere fraværet. Inntil videre er det ikke behov for legeerklæring. 
 • Håndhilsning og klemming er forbudt. 
 • Unngå å stå eller sitte tett. 
 • Hold minst én meters avstand fra hverandre i friminuttene. Hvis du skifter i garderoben må du også holde avstand. 
 • Du skal holde deg til ditt klasserom. 
  Du skal ikke gå rundt for å besøke andre elever. Etter endt undervisning skal du gå hjem. Det er ikke lov å oppholde seg på skolens arealer utenom undervisningstid.  
 • Bruk korteste vei inn og ut av skolen for å nå verksted/klasserom
 • Dere skal ikke dele mat og drikke, skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. 
 • Bruker du et rom du deler med andre skal du rengjøre skrivepult ved øktens begynnelse. Følg lærers instruks vedrørende rengjøring av annet utstyr.  
 • Det er IKKE LOV Å GÅ GJENNOM avdeling TO i b-bygg. 

Råd og regler i Bærum kommune 

Til toppen