Rud vgs. på rødt nivå 

Skolen har mottatt melding fra Bærum kommune: Vi har kun sett sporadisk smitte på de videregående skoler i Bærum og så langt ikke vært vitne til større utbrudd. Samtidig ligger vi tett på Oslo kommune som har mye smitte, og kommunene tett på Oslo med høyt smittenivå er oppfordret til å heve tiltaksnivået til rødt nivå slik det er beskrevet i veileder fra Utlendingsdirektoratet.  

Vi har i Bærum kommune siste uker sett økende smitte blant barn og unge og i samråd med Asker kommune anbefaler vi at de videregående skoler hever tiltaksnivået til rødt nivå.

For nærmere informasjon om koronatiltak i skolen vises det til Utdanningsdirektoratet

På Rud vgs. gjennomføres undervisningen som planlagt denne uken. Vi jobber med tilpassede timeplaner fra og med mandag 16.11. Informasjon om endringene vil bli kommunisert fra avdelingsledere og kontaktlærere direkte til de involverte elevene. 

Med vennlig hilsen
Geir Lindblad
rektor 

 

Viktig informasjon til elever som skal ha undervisning på skolen:

 • Ikke møt opp på skolen hvis du er syk. 
  Blir du syk i løpet av skoledagen, informerer du lærer. Du skal da hjem. Eksempler på sykdomstegn er feber, muskelsmerter og hodepine, i tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. 
 • Har du fått beskjed om å møte til  skoleundervisning er denne obligatorisk. 
  Ved sykdom og fravær må du melde fra til din kontaktlærer1. Send mail til kontaktlærer og 2. legg inn fraværsmelding i VIS.  Er du under 18 år må en av dine foresatt dokumentere fraværet. Inntil videre er det ikke behov for legeerklæring. 
 • Håndhilsning og klemming er forbudt. 
 • Unngå å stå eller sitte tett. 
 • Hold minst én meters avstand fra hverandre i friminuttene. Hvis du skifter i garderoben må du også holde avstand. 
 • Du skal holde deg til ditt klasserom. 
  Du skal ikke gå rundt for å besøke andre elever. Etter endt undervisning skal du gå hjem. Det er ikke lov å oppholde seg på skolens arealer utenom undervisningstid.  
 • Bruk korteste vei inn og ut av skolen for å nå verksted/klasserom
 • Dere skal ikke dele mat og drikke, skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. 
 • Skolens kantine er stengt
 • Bruker du et rom du deler med andre skal du rengjøre skrivepult ved øktens begynnelse. Følg lærers instruks vedrørende rengjøring av annet utstyr.  
 • Det er IKKE LOV Å GÅ GJENNOM avdeling TO i b-bygg. 

Råd og regler i Bærum kommune 

Til toppen