Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/rud-vgs

Undervisning uke 9

Kommuneoverlegen i Bærum informerer 28. februar 2021 om at smittenivå på videregående skoler i Bærum fortsatt holdes på gult nivå. Det betyr at fra og med uke 9 skal alle elever få opplæringen på skolen og følge ordinær timeplan. Dette vil gjelde til en eventuell ny beskjed blir gitt. 

Ansatte og elever som er syke skal ikke møte på skolen. Det er kun klasser som eventuelt blir satt i karantene av kommunelegen som skal ha digital undervisning hjemme.

Vi må fortsatt ha høyt fokus på smittevern, slik at elever og ansatte skal oppleve skolen som et trygt sted å være for læring og trivsel gjennom denne pandemien.

 • Det er ikke tillatt for elever og ansatte å oppholde seg i fellesarealer, disse skal kun brukes til forflytning ved behov.
 • Kantinen er åpen, men det er kun elever som ikke kan være i verksteder/øvingsrom alene som kan sitte der. Øvrige elever skal være i klasserom eller ute.
 • Alle ansatte og elever må gå korteste vei inn og ut av skolen.
 • Ikke møt opp på skolen hvis du er syk. 
  Blir du syk i løpet av skoledagen, informerer du lærer. Du skal da hjem. Eksempler på sykdomstegn er feber, muskelsmerter og hodepine, i tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. 
 • Ved sykdom og fravær må du melde fra til din kontaktlærer1. Send mail til kontaktlærer og 2. legg inn fraværsmelding i VIS.  Er du under 18 år må en av dine foresatt dokumentere fraværet. Inntil videre er det ikke behov for legeerklæring. 
 • Håndhilsning og klemming er forbudt. 
 • Unngå å stå eller sitte tett. 
 • Hold minst én meters avstand fra hverandre i friminuttene. Hvis du skifter i garderoben må du også holde avstand. 
 • Du skal holde deg til ditt klasserom. 
 • Du skal ikke gå rundt for å besøke andre elever. Etter endt undervisning skal du gå hjem. Det er ikke lov å oppholde seg på skolens arealer utenom undervisningstid.  
 • Bruk korteste vei inn og ut av skolen for å nå verksted/klasserom
 • Dere skal ikke dele mat og drikke, skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. 
 • Bruker du et rom du deler med andre skal du rengjøre skrivepult ved øktens begynnelse. Følg lærers instruks vedrørende rengjøring av annet utstyr.  
 • Det er IKKE LOV Å GÅ GJENNOM avdeling TO i b-bygg. 

Råd og regler i Bærum kommune 

Til toppen