Skoleskyss og overfylte busser

Ruter har gjennom pandemien vært opptatt av at gjennomføre så mye skoleskyss som mulig, samtidig som tilbudet skal være forsvarlig og i samsvar med gjeldende smittevernveiledere. Ruter dimensjonerer antall busser på linjer til og fra skolene i henhold til antall reisende og elevantall. Med konsentrert skolestarttidspunkt ser vi at det på mange busslinjer likevel blir for mange passasjerer, med de problemer dette fører til både med hensyn til frakjøring og smittevern.

Klikk for stort bilde 

Til toppen