Rektor og skolens ledelse

Rektor

Rune Ludvik Eriksen
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Anne Liv Bjerkreim
Rektors stedfortreder

Utdanningsledere 

Cecilie Schjoll Hertzberg Bjørn-Hansen

  • Helse- og oppvekstfag

Tom Rød Fredriksen

  • Avdelingsleder Ila

Geir Tore Haavik

  • Teknikk og industriell produksjon

Tone Farbu Lundbye

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Håndverk, design og produktutvikling

Ingeborg Neraasen

  • Tilrettelagt opplæring

Totto Rock Skrede

  • Kroppsøving

Trygve Reidar Trygstad

  • Elektro

Hanne Bredde Vig

  • Fellesfag

Jan Roger Øren

  • Musikk, dans og drama

 

Administrasjonsleder

Ellen Fosvold (konstituert)

 

Til toppen