Samarbeid skole - hjem

Skolen tar på alvor de forpliktelser som ligger i Opplæringslovens § 1-1: ”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.”

Skolen har foreldremøte etter oppstarten av skoleåret. I tillegg gjennomføres samtaler mellom kontaktlærer, elev og foresatte.
Skolen vil også på andre måter tilrettelegge for kontakt med hjemmet og på den måten sikre foreldrenes medansvar i skolen (iht. Prinsippene for opplæringen/ Læringsplakaten). 

Samarbeid hjem-skole

Til toppen